Mác Dệt Cắt Khuôn Virginia Mason

MS: DET217

Kích thước: 2.5×5cm

Chất liệu: Dệt

Số màu: Xanh lam, xanh navy

Hoàn thiện: Ép mex – Cắt khuôn

Liên hệ đặt hàng

GỬI THÔNG TIN - NHẬN BÁO GIÁ