Công ty Sản xuất Nhãn mác và Phụ liệu Dệt may Thanh Bình
Địa chỉ: Lô 4 – CN05 Cụm Công nghiệp Từ Liêm – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Thông tin liên hệ:

Giám đốc – Nguyễn Minh Tân
Số điện thoại: 0904.118.061 – Email: minhtan70@gmail.com

Kinh doanh
Số điện thoại: 0868.958.862 – Email: quanly@nhanmacthanhbinh.com – kinhdoanh@nhanmacthanhbinh.com

#popupform