Mác Dệt Cắt Khuôn Sở GTVT

MS: DET216

Kích thước: 8.7×7.3cm

Chất liệu: Dệt

Số màu: Trắng, đen

Hoàn thiện: Ép mex – Cắt khuôn

Liên hệ đặt hàng

GỬI THÔNG TIN - NHẬN BÁO GIÁ