Mác Dệt Cắt Khuôn Case iH

MS: N/A

Kích thước: 2×4,5cm

Chất liệu: Dệt

Số màu: Trắng, đen và đỏ

Hoàn thiện: Ép mex – Cắt khuôn

Liên hệ đặt hàng

GỬI THÔNG TIN - NHẬN BÁO GIÁ