Thẻ Treo VerdExcel

MS: OFF306

Kích thước: 9.5×6.4cm

Chất liệu: Giấy C300

Màu sắc: Xanh, đen, vàng, trắng

Hoàn thiện: Phủ gốc nước, xén, khoan lỗ, bo góc

Liên hệ đặt hàng

GỬI THÔNG TIN - NHẬN BÁO GIÁ